Annons

Ledarbloggen

Maria Abrahamsson

Maria Abrahamsson

I går skulle hovrättsförhandlingarna ha inletts mot Tony Alldén, dömd i
tingsrätten till livstids fängelse för mord på en 29-årig kvinna. Advokat Leif Silbersky har i förväg dömt ut rättegången mot sin klient som
meningslös. Anledningen är att Silbersky inte kommer att ges tillfälle att
ställa frågor till honom.

Hur konstigt det än låter har Silbersky faktiskt rätt, något nytt förhör med
den i tingsrätten morddömde Alldén ska inte ske i hovrätten. Det förbudet
framstår som särskilt märkligt med tanke på att Silbersky kopplades in på
fallet först efter det att rättegången i tingsrätten var avslutad. Han får
alltså som offentlig försvare ingen användning för sin erkänt skickliga
förhörsteknik. Det kan om inte annat tyckas slösaktigt med allmänna medel,
för ingen ska inbilla sig att Silbersky avsätter tid till
hovrättsförhandlingen gratis.

Saken blir än värre av att Alldén enligt sin försvarare i dag är i bättre
fysisk och psykisk kondition än vad han var under tingsrättsförhandlingarna.
Något som i sig borde vara anledning nog att hålla omförhör med honom i
hovrätten. Detta inte minst med tanke på de anhöriga till den mördade
kvinnan som naturligtvis har en önskan att få klarhet i vad som hänt. Men
till detta säger alltså hovrätten nej. Och den kan förmodligen inte annat.

Den nya processordning som sjösattes den första november i fjol och som går
under namnet En modernare rättegång innebär nämligen att Alldén inte behöver
höras i hovrätten. I stället ska de ljud- och bildinspelningar
som togs upp i samband med tingsrättens förhör läggas till
grund för hovrättens beslut.

Nej, det här framstår inte som en rättssäker nyordning, snarare som en rena stolleriet. Som jag tidigare har beklagat syftar det här arrangemanget
till att domar som överklagas till högre instans som huvudregel ska avgöras
utan att brottsoffer, vittnen och misstänkta på nytt ska behöva inställa
sig. Att spara in tid och kostnader på förhören är helt enkelt den
huvudsakliga vitsen med reformen. Ja, det luktar dumsnålhet lång väg.

Jag påstår inte att advokat Leif Silbersky medvetet obstruerade när han med
kort varsel anmälde sig sjuk i torsdags morse med följden att den
inplanerade hovrättsförhandlingen mot hans klient måste skjutas upp. Med
åtskilliga tiotusentals kronor i extrakostnader för rättsväsendet. Men jag
skulle inte bli förvånad om Silberskys plötsliga insjuknande blir
stilbildande för fler brottmålsadvokater.

Nog för att jag hade förväntat mig allra helst av advokatkåren att den långt
tidigare i lagstiftningsprocessen hade satt klackarna i backen, slagit på
stora trumman och hissat varningsflagg mot genomförandet av den här
reformen. Den berättigade kritiken som nu framförs om att klienternas
rättssäkerhet kan bli lidande och hovrätterna lika gärna kan läggas ner, är
oförsvarligt senkommen.

Dessbättre är det aldrig för sent att göra
misslyckade processregler mer rättssäkra. Så låt det ske.

Arkiv