Annons

Ledarbloggen

Maria Ludvigsson

Maria Ludvigsson

Hellre tryckt stämning än ingen stämning alls. Tysta middagsbord är en styggelse och därför kommer här ett inspel till helgens alla middags- eller drinkbord. På temat Fattigdom är problemet, inte rikedom, kan den mest färglösa tillställning raskt förbytas till, om inte en bal på slottet, så åtminstone en rivig diskussion. Det kan man väl unna sig på Valborgsmässoafton, dagen före första maj.

En populär samtalsstartare brukar vara ”Jag läste i tidningen….” varpå aktuellt ämne avhandlas. Som en skänk från ovan publicerar DN idag en debattartikel som gjord för att starta ett valborgssamtal med.

Det är en professor i företagsekonomi som föreslår att företag ska ”söka nya affärsmöjligheter på områden där man kan bidra till att lösa problem i samhället samtidigt som man tjänar pengar”. Det är väl en utmärkt idé men knappast ny. Företagsamhet föds ur idéer att förbättra eller utveckla produkter eller tjänster. I fria marknadsekonomier finns också goda chanser att lyckas om idéerna är bra nog och upplevs som angelägna av presumtiva kunder, och om de som utvecklar dem gör det på ett sätt som försäkrar såväl idé- som kapitalförsörjare återbäring.

Det är inte helt enkelt att se vad själva nyheten, eller kroken, i professorns, Allan Malms, text är. Att företag skapar välstånd och tar fram varor och tjänster som ständigt bidrar till att göra världen lite bättre, liksom att ägarna, cheferna och medarbetarna tjänar pengar på goda resultat är det inte. Att kapitalister, hur dåligt rykte de än har, är skyldiga till att ha investerat i forskning som resulterat i pacemaker, mediciner, kommunikationsteknik osv i all evighet är inte heller något nytt. Möjligen är det Malms försök att göra en twist på vad kapitalism är som har nyhetskrok. Eller hans något vaga idé om hur den kan ”utvecklas”.

Allan Malm skriver att ”Det är dags att revidera företagens roll i samhället.” och antyder att det skulle vara något ”mer än” att skapa vinster och rikedom. Om det nu vore så att företag bara levererade vinster till sina ägare hade Malms ”det är dags att-resonemang” möjligen fungerat. Men. Dels är vinster och växande företag i sig gott, eftersom det generar välstånd till allt fler. Dels innebär företagsamhet och dess frukter långt mer än cash flow. Företagens roll i samhället är och ska vara att gå med vinst och sprida välstånd, och utveckla produkter som kommer allt fler till gagn och nytta.

Ett marknadsliberalt ställningstagande kan ibland inverka menligt på middagsbjudningars goda stämning. Den som säger att rikedom är av godo möts inte sällan av indignation och moraliserande utfall.

Det finns en snobbism som då och då dyker upp vid finare middagsbord. Med bekymrad min försöker någon förment samvetsgrann person koppla privilegiet att samlas för en god middag till bristen på motsvarande gåvor hos många andra människor världen över. Den enes bröd är den andres död. Rikedom är problemet och fördelning är lösningen.

Det är främst välbärgade människor som kan kosta på sig att fnysa åt påståendet att välstånd och tillväxt är nödvändigt för dem som hungrar och lever i armod. ”Som om pengar skapar lycka” heter det.

Och visst kan pengar vara en förutsättning för lycka. Framför allt för dem som har lite kan pengar och möjligheten att försörja sig själv och sin familj vara den största form av lycka. Det ger mat och husrum, mediciner och skola, självständighet och värdighet.

Det är fattigdom som är problemet – inte rikedom – och den bekämpas bäst med tillväxt och ökat välstånd. På detta har traditionella fria företag i marknadsekonomier visat sig out standing. Det är högst tveksamt om det verkligen behövs någon ny form av företagsamhet, som professor Malm föreslår.

Med tillönskan om ett trevligt Valborgsfirande!

 

Arkiv