Annons

Ledarbloggen

Per Gudmundson

Per Gudmundson

LO föreslår idag ett paket åtgärder, med detaljstyrning och avsiktligt oattraktiva driftsformer i välfärdssektorn, som allvarligt skulle skada kvinnors företagande och kvinnors möjlighet till lönekarriär.

Grovt uttryckt är det ju i välfärdsföretagandet som de kvinnor som hittills varit inlåsta i offentlig sektor har en chans. Det är genom att det finns en mångfald konkurrerande verksamheter som kvinnor i vård-skola-omsorg kan få upp lönen. Det är i välfärdsföretag de kan strukturera verksamheten efter eget huvud.

LO föreslår i stället ”Samhällsbolag”, där både lönsamhet och verksamhet blir föremål för kommunala beslut. Ytterst få kommer att vilja driva sådana företag. Vilket leder till en slags kvävningsdöd för kvinnors företagande och löneutveckling.

En fråga infinner sig. Vad tycker egentligen LO:s kvinnor?

Kanske har det spelat roll för förslagets utformning hur LOs välfärdspolitiska utredning är sammansatt. Det är därifrån förslaget kommer.

”LOs välfärdspolitiska utredning leds av en styrgrupp där sex förbund ingår. Styrgruppen består av Tobias Baudin (LO), Stefan Sjöquist (IFMetall), Per Holmström (Kommunal), Lars-Anders Häggström (Handelsanställdas förbund), Bjarne Isacson (SEKO), Patrik Östberg (Byggnads) och Markus Pettersson (Transport). Tobias Baudin är ordförande i styrgruppen.”

Ingen kvinna i styrgruppen, alltså. I själva författandet av förslagets underlagsrapport har dock en (1) kvinna ingått.

”Denna rapport är skriven av LOs välfärdspolitiska sekretariat som utgjorts av Kjell Rautio, Joa Bergold och Claes-Mikael Jonsson.”

Arkiv