Annons

Ledarbloggen

Patrick Krassen

Patrick Krassen

På dagens DN Debatt skriver två ekonomiprofessorer om de ökande sjukvårdskostnaderna när fyrtiotalistgenerationen blir äldre. Med deras beräkningar skulle kostnaderna till 2040 öka med 270 procent jämfört med idag. Tre modeller för att lösa detta problem skissas på: att dra ned på andra offentliga utgifter, höja skatterna kraftigt eller hitta andra finansieringsvägar för sjukvården (främst större egenavgifter). Alla dessa tre lösningar är politiskt nästintill otänkbara.

På denna kostnadsökning på grund av ett ökat antal brukare ska man lägga det som kallas Baumoleffekten, eller Baumols kostnadssjuka (efter ekonomen William Baumol). I korthet går den ut på att branscher där produktionen inte kan effektiviseras – särskilt tjänsteproduktion, och särskilt i offentlig sektor – kommer att ha kostnadsökningar på grund av ökande löner som inte följer produktivitetsutvecklingen, utan istället följer löneutvecklingen i andra sektorer – främst privata, främst varuproduktion – där löneutvecklingen tydligare följer produktivitetsutvecklingen.

Kostnaden ökar alltså med tiden för att producera en konstant mängd. Om mängden därtill ökar samtidigt förstärker det Baumoleffekten – vilket är något som inte framgår av debattartikeln om författarna tagit hänsyn till i sin modell. Det kan alltså röra sig om ännu större kostnadsökningar.

Helt klart är dock att läget kan bli problematiskt om ingen lösning finnes.

Arkiv