Annons

Ledarbloggen

Claes Arvidsson

Claes Arvidsson

I dag inleds Nato-övningen Steadfast Juncture och avslutas den 8 november. I övningen hotas Estlands territoriella integritet militärt av det fiktiva lande Bothnia. Fartygstrafiken i Finska viken hindras. En cyberattack är också att vänta. Övningen är ett handfast exempel både på att den uppgradering av Natos kärnuppgift som försvarsallians som gjordes i förra årets strategibeslut också omsätts i verkligheten och USA:s intresse för Europa.

Det här är Natos egen beskrivning av Steadfast Juncture.

It will be run from the Amari airbase in Estonia. The exercise will test the ability of how quick and effective NATO’s military chain of command is in setting up a temporary operational headquarters, from where it can command NATO’s Response Force. Around 300 NATO soldiers will be deployed to Estonia for the duriation for the exercise.

In particular, this will test the Alliance’s deployed operational headquarters interaction with land, air and sea commands. Tactical units, such as aircraft or ships, will be simulated by computers.

The made-up scenario foresees a range of hostile actions by the fictitious state of ”Bothnia” against Estonia. This is expected to include military threats to the freedom of navigation in the Gulf of Finland and to the territorial integrity of Estonia. The exercise might also include a cyber attack against Estonia. NATO will aim to counter these threats through the simulated use of the NATO Response Force.

Mot bakgrund av den svenska Solidaritetsförklaringens utfästelser vore det naturligt att Sverige hade deltagit också i denna övning – på samma sätt som vi ska medverka i Natos kommande CMX-övning (mer om den senare) i november. Om det skulle bli aktuellt att bidra med militär hjälp är det i samarbete med och inom ramen för Nato – och det är just den här typen av förberedelser som behövs för att se vad som funkar och vad som behövs också på svensk sida.

Ju mer vältrimmat maskineriet är, desto mer bidrar det till att bevara det goda säkerhetsläge som råder i vårt närområde.

Finland deltar däremot också i  Steadfast Juncture eftersom man kommer att ge styrkebidrag Natos snabbinsatsstyrka från 2013.

 

 

Arkiv