Annons

Ledarbloggen

Per Gudmundson

Per Gudmundson

Valrörelsen börjar inte så bra för Moderaterna, eller åtminstone inte för partisekreteraren Kent Persson. Igår lanserade Socialdemokraterna en valfilm, som skildrar en vanlig svensks oro för hur mamma egentligen har det i åldringsvården. Som svar på denna högst beskedliga reklamfilm uttalar sig partisekreterare Persson:

”Det är tydligt att Socialdemokraterna går till val på att svartmåla Sverige. Sverige är ett av världens bästa länder att åldras i, vilket en undersökning från Socialstyrelsen visar. I den framkommer att nio av tio äldre är trygga med den omsorg de får.”

Kent Perssons kommentar är förstås sakligt korrekt. Men vad är det för budskap han skickar till alla de väljare som ändock känner som mannen i filmen? Det är ju djupt mänskligt att känna oro för sina nära och kära, oavsett hur bra eller dålig äldreomsorgen är. Oron är dessutom blocköverskridande. Jag själv, till exempel, har min mor i ett kommunalt demensboende. Det ger mig daglig ångest, trots att jag vet att boendet och vården håller rimlig kvalitet.

Men Kent Persson säger att jag har fel i min oro, för det har Socialstyrelsen konstaterat i en rapport.

Det är inte någon bra kampanjstrategi att säga att väljarna har fel. Partisekreteraren bör istället ta väljarnas oro på allvar.

Arkiv