Annons

Ledarbloggen

Per Gudmundson

Per Gudmundson

Dagens huvudledare behandlar olika uttalanden från predikanter som stått på gästlistan till Muslimska familjedagarna.

Mohammad Rateb Al-Nabulsi i kanalen Al Aqsa om homosexualitet:

YouTube Preview Image

Mohammad Rateb Al-Nabulsi är också uppmärksammad för sin fatwa om självmordsbombningar mot judar. Den finns att läsa på engelska och arabiska.

Jassem Al-Mutawa har gjort ett tv-program om hur man på korrekt islamiskt sätt slår sin hustru. Ett utdrag:

YouTube Preview Image

Al-Mutawa har också en intressant syn på hur människans moral återspeglas i djurens beteende; på så sätt finner han stöd för straffet att stena kvinnor.

YouTube Preview Image

Arkiv