Annons

Ledarbloggen

SvD

SvD

I en kort replik den 18 mars bemötte jag Daniel Schatz kritik av Stockholms universitet för att ha inrättat ett Konfuciusinstitut. Jag påpekade att institutet inte är något propagandaverktyg utan att dess verksamhet vilar på samma vetenskapliga grund som universitetets verksamhet i övrigt, att institutet är värdefullt genom att förstärka universitetets undervisning i kinesiska och stimulera intresset för kinesiska och kinesisk kultur samt genom att bidra till samarbetet med Fudanuniversitetet i Shanghai. Jag hävdade också att Konfuciusinstituten främjar Kinas integration i världssamfundet och därmed kan bidra till en positiv utveckling i Kina.
Nu har Schatz den 22 mars replikerat på min korta artikel, inte genom att bemöta mina argument utan genom att påpeka att jag i min artikel inte diskuterar den utredning av institutet som Anders Mellbourns genomförde 2007. Denna utredning, som såvitt jag begriper är en offentlig handling och tillgänglig för den som vill läsa den, är väl värd att läsa, men jag delar inte Mellbourns slutsats att institutet borde flyttas ut ur universitetet. Det förefaller mig också viktigare att diskutera Stockholms Konfuciusinstitut än Anders Mellbourns nu mer än tre år gamla utredning om detta institut.

Torbjörn Lodén

professor i Kinas språk och kultur vid Stockholms universitet


Arkiv