Annons

Ledarbloggen

Claes Arvidsson

Claes Arvidsson

Det finns ett långt snigelspår att torka upp på Försvarshögskolan. Tyvärr sker det med en snigels hastighet.

Fallet med plagiatprofessorn Nils Marius Rekkedal satte en fläck på FHS och blev en symbol för skolans oförmåga att leva upp till akademiska standard.

2007 uppdagades vetenskapsfifflet. 2011 fick han två årslöner i avgångsvederlag för att sluta vid årsskiftet.

Fallet med de tre personer som anklagas för ekonomiskt fiffel har ännu inte fått sin slutpunkt. Hösten 2009 påtalades det hela för den dåvarande skolledningen. Inget hände. Uppgiftslämnaren gick till slut till Högkvarteret, som så småningom tvingade fram en reaktion från Försvarshögskolan. Granskningsuppdraget gick till revisionsbyrån KPMG.

KPMG:s översyn av den interna kontrollen vid institutionen för ledarskap och management (ILM) avrapporterades den 4:e maj 2011. Tre personer hade satts under lupp och resultatet blev en riktig eländeskatalog. De tre hade slutattesterat egna inköp, inventarier köpts in som sedan hade behållits av konsulter. Representationen hade dragit över tillåtna beloppsgränser. Granskningen larmade om problem med otillåtna bisysslor och upphandling av konsulttjänster.

Ännu har inget hänt.

Ansvariga har dock nu till slut, efter vad jag har erfarit, i all fall kommit fram till slutsatsen att ”affärerna” inte är preskriberade. Bra! Nu gäller det att ta saken vidare för att visa att budskapet om  djupet i FHS:s trovärdighetskris – internt och externt – har gått fram.

Men inte ens det är tillräckligt. Det finns mer snigelspår att ta reda på.

Arkiv