Annons

Ledarbloggen

Per Gudmundson

Per Gudmundson

När den palestinske premiärministern Salam Fayyad besökte Oslo i december sade han att den palestinska myndigheten har så god ekonomi att något direkt budgetbistånd snart inte behövs. Det berättar svenska Utrikesdepartementets rapport från mötet i vintras.

Sverige är ett av de stora givarländerna till palestinierna. Runt 700 miljoner kronor per år kanaliseras till olika projekt, och sedan 2006 ger Sverige direktstöd till den palestinska myndigheten. Totalt 200 miljoner kronor har det blivit, och senast i augusti i år beslöts om 40 miljoner kronor till ”löner och pensioner för anställda inom den palestinska förvaltningen”.

Men som SvDs ledarsida kunde berätta om i tisdags, och som Aftonbladet följer upp i dag i den stort uppslagna artikeln ”Miljoner i lön – till terrorister, Svenskt bistånd till Palestina gör utbetalningarna möjliga” är direktbiståndet inte oproblematiskt. Den palestinska myndigheten har nämligen terrorister på lönelistorna.

Från svenskt officiellt håll kan man förstås hävda att man via EU:s finansieringsmekanism Pegase gjort vad man kan för att förhindra att just biståndspengarna går till att avlöna mördare. Till Aftonbladet säger således biståndsministerns pressekreterare att ”Det är inte våra pengar som hamnar i orätta händer, men sen är det klart att det finns brister”. Men det förändrar inte det övergripande dilemmat att biståndet frigör medel som – helt öppet! – skickas till terrorister.

Det är dock inte försent för Sverige att dra sig ur denna pinsamma historia. Sverige kan sluta med direktbiståndet. Palestinierna själva säger att det är möjligt.

Den palestinske premiärministern Salam Fayyad besökte Olso i december. Då berättade han att den palestinska myndighetens ekonomi har blivit allt bättre, och att myndigheten ”har kommit mycket långt med att skapa och upprätthålla de nödvändiga institutioner som krävs”, allt enligt UD:s rapport från mötet (Telemeddelande Mnr OSLO/20101220-1). Under rubriken ”Palestinas ekonomiska samt institutionella situation” heter det att:

En substantiell förbättring har åstadkommits på flera ekonomiska områden. Sedan 2007 har fattigdomen minskat med en tredjedel, samtidigt som behovet av finansiell hjälp utifrån minskat. År 2008 erhöll Palestina 1,8 miljarder dollar, beloppet för 2011 beräknas landa kring 1,1 miljarder dollar. Från och med år 2013 ansåg Fayyed det som realistiskt att Palestina inte längre kommer vara i behov av bistånd i form av budgetsupport. Även underskottet har reducerats betydligt de senaste åren.”

Enligt palestinerna själva är det alltså fullt möjligt att trappa ner ”budgetsupporten” redan nästa år.

Rent moraliskt är det förstås så att stödet aldrig skulle ha inrättats. Man ska inte ge bistånd till den som betalar ut löner till massmördare, ännu mindre om det sker med det oblyga syftet att uppmuntra till fortsatt terror.

Rent politiskt kan det dock vara bra med en lämplig ursäkt för att göra det rätta. Nu kan biståndsminister Gunilla Carlsson säga att hon har lyssnat på palestinierna när hon avvecklar det bistånd som gör löneutbetalningarna till terrorister möjliga. Salam Fayyad intygar att pengarna inte behövs.

(Utrikesdepartementets rapport: Telem 2010-12-20-1)

Arkiv