Annons

Ledarbloggen

Maria Ludvigsson

Maria Ludvigsson

Man kan ana det bakomliggande resonemanget: Om Nya moderaterna nu ska envisas med att sno såväl begrepp som historieskrivning måste vi sätta hårt mot hårt.

Socialdemokraterna verkar nu ha lackat ur fullständigt på det nya arbetarpartiet och den vinnande arbetslinjen och går till Patent- och registreringsverket för att få det hela på papper: ”Det var Vi som gjorde det.”

Så kan man förstås göra när debatten hamnat på borgerlighetens planhalva, den sittande borgerliga statsministern är inne på sin fjärde S-ledare och allt fler av medlemmarna i den egna fackföreningen LO röstar på annat parti än S. Desperationsnivån skulle få de flesta att frysa om ryggen och följaktligen blir Patent- och registreringsverket en utväg för att rädda vad som räddas kan.

Problemet för S är att oavsett vad man på papper har patenträtt till, är det den dagsaktuella debatten som avgör vad väljarna ska stödja och inte. Moderaternas smått genanta försök att tillskriva partiet en mer ärevördig historia än det har, verkade inte ha någon större inverkan på opinionssiffrorna. Däremot har arbetslinjen med skattesänkningar och valfrihetsreformerna med maktförskjutning från politik till medborgarna haft det.

Det är inte själva begreppet som är viktigt. Det är vem som förtjänar rätten att definiera det som är avgörande och som kommer att påverka den faktiska historien.

Att S ”blockerar” själva begreppet Den nordiska modellen förhindrar inte att verkligheten och utvecklingen förändrar dess innebörd.

Dessutom: S patentiver och M:s historiekorrigering påminner om ett liknande fenomen hos dem som tror på reinkarnation. De som berättar om sina tidigare liv har alla varit historiskt viktiga och hedervärda personer. Inte en enda kan vittna om ett enkelt liv i en torparstuga på landsbygden.

Arkiv