Annons

Ledarbloggen

Maria Ludvigsson

Maria Ludvigsson

Dick Erixon bloggade igår om Socialdemokraterna som ett djupt kluvet parti. Å ena sidan personer som emellanåt för tankarna till Anders Borg, som Stefan Löfven och Magdalena Andersson, å andra sidan en radikal vänstersida med tidningen Tvärdrag som estrad. Erixon beskriver det som en ”spricka mellan den utåtriktade pragmatismen och den interna vänsterradikalismen”.

Erixons tes är att S går mot en faktisk splittring där pragmatiker och vänsterradikala med nödvändighet måste gå skilda vägar. Deras respektive syn på demokrati, ekonomi och civilsamhället skiljer sig så fullständigt att gemensam politik blir omöjligt.

En jämförelse mellan dagens SSU och 1990-talets Kålle Thorwaldsson-SSU förtydligar. Under tidigt 1990-tal diskuterade SSU medborgarnas inflytande i termer av Egenmakt. Påverkan och inflytande skulle vara mer direkt än den traditionella ”politiska demokratin”. I stället för att välja kommunfullmäktiga som utser Utbildningsnämnden, som påverkar skolledningarna, som i sin tur inverkar på elevernas vardag, skulle inflytandet gå direkt från föräldrar och elever till lärare och skolledning. Detta är långt från dagens SSU-retorik, där kollektivisering hyllas och äganderätt kritiseras.

Intressant läsning!

Arkiv