Annons

Ledarbloggen

Maria Ludvigsson

Maria Ludvigsson

Han gjorde det i FN, och i talet på M-stämman igår återkom han till det. Statsministern talar inte sällan om jämställdhet och kvinnors ställning i världen. Och han gör det väl. Den civiliserade och moderna världen bygger på jämställdhet, och människors lika värde är centralt för ett gott samhälle.

Minns när Löfven tillträdde som partiordförande och fick frågan om jämställdhet och hur viktig frågan är för honom som politisk ledare. ”Jag är feminist, punkt! Nästa fråga” var hans svar. Det krävs en del för att engagemang i frågor om kvinnans ställning och jämställdhet ska kännas äkta. etikett-kommentarer, av typen jag är feminist eller jag är jämställd eller liknande, blir lätt stumma. Vad menas med feminism och vad betyder det i politiska värderingar och prioriteringar?

På presskonferensen igår frågade jag statsministern, apropå hans tal om jämställdhet, om han är särarts- eller likhetsfeminist. Hans svar var Jag är moderat. Hmmm… Ja det är han. Och det är ju bra givet hans uppdrag. Någon längre utläggning om Ellen Keys särartstankar eller likhetsfeminismens liberala drag hade i och för sig varit intressant, men knappast väntad. Reinfeldt lade däremot ut texten en smula om etiketteringens våndor. Det är viktigare att ha en idé om hur och varför jämställdhet än att klistra rätt etikett på rätt person.

Det handlar om trovärdighet. Och hellre en statsminister som vågar vägra etikettering men talar engagerat om jämställdhet, än en som sällan nämner det men drar feminist-tshirt på när kameran är på.

 

Arkiv