Annons

Ledarbloggen

Per Gudmundson

Per Gudmundson

Lönegapet mellan män och kvinnor är mindre i företag som leds av kvinnliga chefer, visar ny svensk forskning som redovisas i alltid läsvärda bloggen Ekonomistas. Rubriken på inlägget är att ”Kvinnliga chefer anställer bättre kvinnor”, och slutsatsen som dras är att kvinnliga chefer antingen är bättre än män på att leta upp duktiga kvinnor, eller att duktiga kvinnor söker sig till företag med kvinnliga chefer.

Vilket är ett intressant tankespår som leder i en lite annorlunda riktning. Det är uppenbart att kvinnor bör stimuleras att bli chefer, om vi vill bli bättre på att tillvarata kvinnlig kompetens. Frågan är om motsvarande gäller för män – och om vi i förlängningen kanske kan se fördelar med företag som drivs helt och hållet av kvinnor, eller helt och hållet av män?

Arkiv