Annons

Ledarbloggen

Johan Folin

Johan Folin

Niklas Holmgren vid Söderortspolisens grupp mot yrkes- och livsstilskriminella, SYL, uttalar sig i Dagens Nyheter om ett förslag som ska göra det enklare för polisen att konfiskera misstänkta förbrytares pengar och ägodelar.

Kortfattat så vill de ha omvänd bevisbörda.

”Som det ser ut i Sverige så ligger ingenting på den misstänka. Det är upp till oss på polisen att bevisa att ett brott har begåtts” säger Niklas Holmgren till Dagens Nyheter.

Visst är rättsstatens principer jobbiga? Polismaktens jobb vore mycket enklare om man kunde strunta i detaljer som oskuldspresumtion och rättvisa rättegångar.

Tyvärr är risken stor att Beatrice Ask tycker om idén. Det passar väl in med hennes förslag om strafföreläggande och färgglada kuvert till misstänkta förbrytare.

Arkiv