Annons

Ledarbloggen

Maria Eriksson

Maria Eriksson

Exakt vad är det som anses problematiskt med Arkelstens resa
till Frankrike. Det kan finnas ett problem, men det är bra att reda ut exakt vad det består i eftersom frågan har
betydelse för vad riksdagsledamöter rent generellt borde eller inte borde göra.

Antingen är det själva det faktum att Shell, och till
exempel inte riksdagen, betalade resan. Flyg till Frankrike och två
hotellnätter – är det det vi talar om? Det är förstås en acceptabel ståndpunkt att folkvalda aldrig ska låta sig bjudas på en lunch, en resa eller något annat. Däremot är det tveksamt om någon enda av de 349 verkligen följer detta bud.

Eller så handlar det om att Arkelsten under resan har blivit
utsatt för påverkan. Att hennes medverkan skulle minska förtroendet för
henne som politiker när det gäller frågor som han ha betydelse för Shell. Och
nu bör man förstås hålla i minnet att detta var ett tvådagarsprogram,
antagligen ett bland väldigt många seminarier Arkelsten deltog i det året.

Men
ok, om det är ett problem att riksdagsledamöter har någon form av koppling till
olika intressen: Innebär det i så fall att en riksdagsledamot från Norrbotten borde
anses jävig när debatten handlar om infrastruktursatsningar i Norrbotten?

Eller att den som har arbetat inom försvaret eller
byggindustrin ska misstänkliggöras när den uttalar sig om frågor som rör
försvaret eller byggindustrin? Eller att den som är kyrkligt aktiv är
diskvalificerad att syssla med samfundsfrågor?

Tvärtom anses ofta detta som meriterande.

Eller handlar det om att det var ett oljebolag? Och att ”bjudresa”
gör sig bättre i en tidningsrubrik än ”särintresse”?

Arkiv