X
Annons
X

Ledarbloggen

Per Ericson

Per Ericson

Att satsa på cykelsäkerhet kan vara ett sätt att utsätta cyklister för fara, enligt en aktuell studie. Åtminstone om man skrämmer människor så pass att många slutar att cykla.

Det tycks vara så att ju färre cyklisterna är desto större är risken att de blir påkörda av bilar.

”Om det finns en ständig ström av cyklister är
motoristerna förberedda och väntar tills det finns ett hål i
cykelflödet innan de svänger. En ensam cyklist löper större risk att
inte bli sedd innan det är för sent,” säger Ian Fiddies som skrivit
uppsatsen tillsammans med Liv Markström, båda studenter vid
Kulturgeografiska institutionen vid Handelshögskolan vid Göteborgs
universitet.

Säkerhet är knepigt. Att vilja väl är inte alltid tillräckligt. Och att skrämmas är sällan en bra idé.

Arkiv