Annons

Ledarbloggen

Ledarredaktionen

Ledarredaktionen

Svenska riksdagens politiker bryr sig mindre om Sveriges välfärd och försvar än om sin egen roll som politiker. Kamp om åsikter mot andra partier synes viktigast. Kompetenta analyser av vad som försvarspolitiskt krävs av Sverige läggs åt sidan. Rysslands ambition att, enligt modell Sovjetunionen, återvinna kontrollerat inflytande i Östersjöområdet har hittills inte väckt berättigad uppmärksamhet. Ingen politiker i Sveriges riksdag vill inse att Nato har skyldigheter mot Baltiska länder som är medlemmar i Nato. Dessa skyldigheter ställer i högsta grad krav på svensk försvarsberedskap. Baltiska länder är tidigare medlemmar i Sovjetunionen. Ryssland har länge visat intresse att successivt återvinna politiskt och militärt kontrollerat inflytande i forna sovjetiska områden. Natos förbindelse att försvara medlemmar i Baltikum mot rysk aggression kräver snabb insatsförmåga från baser på kortast möjliga strategiska avstånd. Atlanten och Norge duger därför inte. Ryssland vet detta. Även svensk underrättelsetjänst vet samma.

Natos försvarsinsats kräver tillgång till Gotland och marina baser i svenska ostkustens inre skärgård. Pågående rysk underrättelseinfiltration i Sverige, både diplomatiskt och i svenskt territorium, har sedan lång tid en sovjetisk underton. Varje svenskt önsketänkande om annat är naivt och okunnigt. Moderna ryska vapens eldkraft, räckvidd och kapacitet är kända av Sverige. Hotet från dessa vapensystem inom svenskt närområde kan säkerhetspolitiskt bedömas. Sveriges demokratiska politiska system med nuvarande partipolitiska skillnader och konflikter är inte anpassat för att med kunskap, omdöme och balanserad eftertanke bedöma de långsiktigt verkande militärstrategiska villkor som nu gäller.

Regering och riksdag måste samla politisk enighet om vårt lands rådande försvarsstrategiska läge, som beror på Natos uppdrag som västeuropeisk försvarsunion. Sveriges försvarssystem i Östersjöområdet är viktigare än vad landets politiker anar eller tror.

Tage Lundberg, Åkersberga. F.d. Mil. underrättelse – och säkerhetschef i västra militärområdet under 1980-talet (krigsplacerad i befattningen som reservofficer, major).

Arkiv