Annons

Ledarbloggen

PJ Anders Linder

PJ Anders Linder

Ökad mångfald i Sverige betyder inte bara mer marknad utan också större utrymme och betydelse för den tredje sektorn – frivillig verksamhet som inte har kommersiella motiv. Inget ont om privata företag i välfärdstjänsterna, de har massor att erbjuda, men även föreningar, stiftelser och kyrkor kan spela stor roll, inte minst genom att ta vara på människors ideella engagemang.

Regeringen vill öka möjligheterna för privata organisationer som inte är företag att agera i vård och omsorg. Det är utmärkt.

Det är också utmärkt att enskilda personer, i det här fallet finansmannen Sven Hagströmer, engagerar sig för att stärka vården i Sverige. Det går att göra saker redan innan regeringen har reformerat – och när den så småningom har reformerat går det att göra ännu mer.

Arkiv