Annons

Ledarbloggen

Maria Ludvigsson

Maria Ludvigsson

Trots partiets vurm för kortare arbetstid viger miljöpartisterna fredagskvällen åt debatt och partiarbete. På agendan står välfärd och vinst så det kan bli en sen kväll. Nu är ju miljöpartiets kongresser något annat än seminarier med handplockade riksdagsledamöter och det måste ses som en politisk konstart i sig att lyckas fösa ihop kongressens brokiga skara.

Skillnaden mellan partiledningens pragmatiska hållning till vinst i välfärden och ett antal partiföreträdares krav på vinstförbud påminner inte så lite om motsvarande spänning inom arbetarrörelsen. Det visar sig inte minst i kritiken av förslaget till nytt partiprogram där motionsfloran kräver förbud, begränsningar och kontroll. Partistyrelsen svarar med idel avslag.

I Västerås kongresshall sitter systemromantiker som Karin Svensson Smith (fd vänsterpartist) och hoppas att detaljregleringar och stopplagar ska forma ett vattentätt lika för alla-system. Men där sitter också åtskilliga partiaktiva som går igång på mångfald, småskalighet, entreprenörskap och att ”gå sin egen väg”. En av dem, Mats Pertoft, var igår med och presenterade Friskolekommitténs slutrapport. Han påpekade då att det finns en motsättning mellan å ena sidan centralstyrning, detaljregleringar och kontrollbehov, å andra sidan de enskilda skolornas möjlighet att utveckla egna metoder och arbetssätt. Samma motsättningen lever i MP.

Frågan är hur de miljöpartister som styr i kommuner med såväl friskolor som LOV placerar sig i kongressalen. MP sitter i någon form med vid rodret i totalt 92 kommuner. I 72 av dessa finns friskolor och i 57 har man infört eller beslutat att införa LOV.

MP:s väg till makten verkar snarare gå via öppenhet och valfrihet än förbud och Nej-politik. Betänk detta vid kvällens omröstning!

Arkiv