Annons

Ledarbloggen

Sanna Rayman

Sanna Rayman

Med anledning av dagens Brännpunktare vill jag bara i all enkelhet påminna om att när forskare debatterar det fria skolvalet och/eller friskolesystemet och använder Pinochet som tillhygge så kan det vara en första varningssignal om att de tagit av sig forskarhatten…

 

Så var det ju som bekant i augusti förra året, när två pigga forskare i Göteborg drog halsbrytande slutsatser om att skolans avreglering var orsaken till att fler unga kan tänka sig diktatur. Då deltog den chilenske diktatorn som tillhygge på följande vis:

”Därefter följer en kaskad av kritik mot det svenska skolsystemet i allmänhet och det fria skolvalet samt friskolorna i synnerhet. Här och var finns relevanta poänger – exempelvis tangeras vårens angelägna diskussion om segregering – men mest får man vevande om att Sverige har ”det mest nyliberala systemet i världen” och att vi endast kan mäta oss med ”Chile med arvet efter Pinochet”. Vi har, menar debattörerna, gått från ”allas lika värde” till ”vissa ska slås ut” och systemet bygger på teorier som ”förknippas med den ultra-liberala ekonomen Milton Friedman”.

 

I dagens debattartikel återkommer Pinochet i samma roll:

”Det svenska skolsystemet är i ett avseende närmast unikt och extremt i ett internationellt perspektiv. Med undantag av ett system som introducerades i Chile under general Pinochets styre, finns inget annat allmänt finansierat skolväsende som tillåter att skolor drivs av privatägda vinstdrivande bolag. En engelsk forskare betecknade under symposiet det svenska systemet som ”till höger om högern” och ur brittisk synvinkel så radikalt att det inte ens diskuterades under Margaret Thatchers tid som premiärminister.”

 

 

Undertecknarna är till övervägande del fysiker och biologer m.fl naturvetenskapliga ämnen. Förvisso är utbildningssystem komplex materia, men jag undrar ändå om man måste vara fysiker? Kanhända är det mitt svar i den då fortsatta debatten om forskarhatten som är aktuellt även idag?

”I sin bok skriver Lindberg och Svensson om forskarens ”tredje uppgift”, men de verkar i ärlighetens namn ha missförstått den kapitalt. Den tredje uppgiften innebär att forskare på olika sätt bör delta i samhällsdebatten och lyfta nivån i den genom att sprida sina forskningsresultat – inte att de bör förvirra debatten genom att saluföra sina åsikter som vetenskap bara för att de råkar ha en respektingivande hatt.”

 

Missbruka inte hatten. Alltid viktigt.

 

 

 

 

Arkiv