X
Annons
X

Ledarbloggen

Claes Arvidsson

Claes Arvidsson

I en ledarartikel i Svenska Dagbladet den 4 april kommer Claes Arvidsson med flera märkliga och osakliga påhopp riktade mot Palestinagrupperna i Sverige. Han påstår helt felaktigt att PGS skulle föreslagit väpnad intervention mot Israel och han slänger ur sig att vi skulle använda biståndsmedel till propaganda mot Israel.

PGS är inte emot Israel. Vi är emot den folkrättsvidriga ockupationen av det palestinska området. Palestinagrupperna arbetar för en rättvis fred mellan israeler och palestinier och vårt program baseras på FN-resolutioner och internationell rätt.

Som många andra ideella organisationer söker vi bidrag för delar av vårt informationsarbete från Sidas infoanslag genom Forum Syd. Vi har också biståndssamarbeten som får stöd och strikt kontrolleras av Sida. Ett av de projekt vi stödjer är Gaza Community Mental Health Programme vars ordförande nyligen mottog Olof Palmepriset, en annan samarbetspartner är Palestinian Medical Relief Society som leds av Dr Mustafa Barghouthi som är känd för sitt arbete för en rättvis fred.

Den artikel som Claes Arvidsson hänvisar till kräver ingen militär intervention, däremot att Israel skall behandlas på samma sätt som andra stater som bryter mot folkrätten. Att Richard Goldstone nu vill backa från en del av det som anförts i den s k Goldstonerapporten ändrar inte förutsättningarna för kritiken mot Israels folkrättsbrott, de finns dokumenterade i otaliga rapporter. DN konstaterade samma dag som Arvidsson angrep PGS att ”Goldestonerapporten är inte alltigenom felaktig. Den innehåller minst trettio väl underbyggda och grova exempel på israeliska krigsförbrytelser.” Till detta kommer rapporter från Amnesty, Human Rights Watch, EU-ländernas konsulat i Jerusalem, med flera.

Claes Arvidsson kan alltså vara tryggt förvissad om att de skattemedel som går via PGS till biståndsprojekt i det palestinska området är ytterst noga övervakade, samt att detta stöd liksom vårt informationsarbete gynnar en rättvis fredslösning för palestinier och israeler.

Per Gahrton , ordförande i PGS
Anna Wester, förbundssekreterare i PGS

Svar från Claes Arvidsson:

Visst är Palestinagrupperna ett problem

Repliken från Per Gahrton och Anna Wester visar att Palestinagrupperna inte förstår den problematik som jag tar upp i ledaren. Och det är förstås inte oväntat.

Gahrton & Wester skriver att man inte är emot Israel. Det råder dock inte minsta tvekan om att Palestinagrupperna är  konsekvent  antiisraeliska.

I min ledare ”Ska biståndsmedel satsas på propaganda?” citerar jag ur en artikel av Gahrton på Newsmill 23/4, som har den uppmanande rubriken ”Efter Qadhafi – Netanyahu”. I artikeln är han tydlig med att Israel den värsta skurken i världen när det gäller folkrättsbrott, att bryta mot FN-resolutioner osv.

Gahrton skriver att ”Israel 2009 bombade Gaza sönder och samman och mördade hundratals barn”, vilket alltså nu motsägs av Richard Goldstone. Inte att människor dog, men att det var ett mål för Israel och en medveten del av Israels strategi. Garthon och Wester märker inte någon skillnad.

Efter interventionen i Libyen drar Gahrton följande slutsats:

”Israel borde stå först på listan om internationella ingripanden verkligen ska utgöra inslag i en rättslig världsordning och inte bara skrumpna till taktiska utspel i en rutten västordning.”

Nog öppnar väl det för kravet på en militär intervention. Inte minst eftersom Gahrton inte kommer med några andra förslag om hur ett internationellt ingripande skulle se ut.

Det skulle föra för långt att gå igenom Palestinagruppernas och Gahrtons historia, men ett citat från Brännpunkt 2/1 2009 säger mer än vad man skulle önska:

”Kanske finns det skillnader i synen på våld i arabvärlden och i Israel. Det skulle i så fall vara att arabiskt våld ofta är utslag av personlig förtvivlan, medan det israeliska övervåldet har karaktären av iskallt planerad teknikalitet.”

Min poäng är inte att Palestinagrupperna fifflar med biståndsmedel. Det har jag inte någon uppfattning om. Däremot det varken Sidas sak att stödja biståndsprojekt med antiisraelisk slagsida eller att förse Palestinagrupperna med skattepengar för sin antiisraeliska propaganda på hemmaplan.

Så det är snarare biståndsminister Gunilla Carlsson eller Sidas Generaldirektör som borde svara. Per Gahrton  och Anna Wester är bara sig själva.

Claes Arvidsson

Arkiv