Annons

Ledarbloggen

Per Gudmundson

Per Gudmundson

Ledarsidans nyhet i tisdags om hur den palestinska myndigheten har terrorister på lönelistorna fick stort genomslag och har väckt reaktioner. På ena sidan kommenterar regeringen, via departement och biståndsbransch, och förtydligar att de svenska biståndspengarna är såpass öronmärkta att just de kronorna inte hamnar i terroristernas fickor, även om den palestinska myndigheten avlönar terrorister från samma lönekonto.

En annan syn på biståndspengarna har exempelvis tidningen Dagen, som under rubriken Kravställning är en svår konst skriver:

”När biståndsministern är inne på kravlinjen finns det anledning att fundera över vad Sverige bör kräva av den palestinska myndigheten. Som en del av det totala biståndet på 700 miljoner kronor per år ger Sverige ett direktstöd på 40 miljoner för att hjälpa myndigheten att betala ut löner. De svenska pengarna går enligt Sida till helt andra offentligt anställda personer.

Ändå är det lika anmärkningsvärt som osmakligt att palestinier som efter att ha begått terrordåd sitter i israeliska fängelser och lyfter en efter lokala förhållanden generös lön från en myndighet som Sverige stöder.”

Norrköpings Tidningar uttrycker sig ännu hårdare, och skriver i artikeln Från Skatteverket till terroristkonto:

”UD hävdar att de kan kontrollera att svenska pengar inte hamnar i ”orätta” händer. Men medger samtidigt att ”det går ju inte att kontrollera exakt vart alla deras utgifter går till”. Precis, det torde vara synnerligen svårt att kontrollera var de svenska skattekronorna hamnar när de satts in på den palestinska myndighetens konto. Man måste vara mer än lovligt naiv om man inte inser att det svenska bidraget bidrar till löneutbetalningen till barnamördare och terrorister. I förlängningen innebär detta även att nyrekryteringen av terrorister förenklas. Mörda israeler och se därmed till att din familj får lön (mer eller mindre av svenska skattepengar) resten av dit liv!

Regeringen, riksdagen och biståndsministern borde inse det ohållbara i situationen. Sluta med kontantstöd till den palestinska myndigheten. Sverige ska inte finansiera terrorism.”

Arkiv