Annons

Ledarbloggen

Per Gudmundson

Per Gudmundson

På fredag är det åter folkomröstning på Irland om Lissabonfördraget, alltså vad som slarvigt ibland benämns EU-konstitutionen. Enligt opinionsmätningarna ser det ut som att ja-sidan leder ganska stort.

Men Irland har redan röstat en gång, i juni 2008. Och då vann nej-sidan, vilket utlöste en smärre kris i EU. Alla medlemsstater måste ju säga ja. EU valde att gå vidare med ratificeringsprocessen. Detta har dock undergrävt något av den demokratiska trovärdigheten i projektet.

I normalfallet har ratificeringen skötts i de nationella parlamenten. När man någon enstaka gång har frågat folket direkt om Lissabonfördraget, som på Irland, har svaret dock blivit nej.

En intervju i BBC:s Newsnight i vintras med EU-kommissionens första vice ordförande Margot Wallström (S) illustrerades detta demokratiska underskott med plågsam tydlighet.

Programledaren Gavin Esler frågar upprepade gånger under 4 minuter hur väljarna ska göra för att ”döda” Lissabonfördraget. Wallström kan inte svara begripligt. Slutintrycket blir att EU inte lyssnar på vad folk tycker. Att ett nej inte är ett nej i Wallströms värld.

GE: Jag frågar dig: vad måste de göra för att slippa det?

MW: Jag tror att du måste undersöka saken, och den Irländska regeringen kommer att göra en analys precis som vi, och genom Eurobarometern, försöka förstå.

GE: … men finns det något?

MW: … precis som vi gjorde efter de Franska och Holländska omröstningarna. Svaren var var faktiskt väldigt olika, om du jämför vad väljarna i Frankrike och Holland sa, så det är…

GE: Dom sade nej!… men finns det något som väljarna kan göra…

MW: … det första steget och sedan måste de diskutera vad som skall göras.

GE: Men finns det något väljarna kan göra för att slippa det här fördraget? … i en demokrati?

MW: I en demokrati, så måste du lyssna på invändningarna, och du måste se om det finns något vi kan göra för att möta dessa invändningar? Vad mer exakt, var det som de var oroade för och vad var det som fick dem att säga nej?

Hela den svenska översättningen går att läsa här.

Intervjun illustrerar den konflikt som finns i EU-projektet. Det har inte uppkommit underifrån och upp, och har inte etablerats genom metoden en man – en röst, eller genom majoritetsbeslut. Däremot har de förvisso folkvalda regeringarna varit pådrivande. Om man jämställer demokratibegreppet med folkomröstningar eller direktdemokrati så upplevs EU:s framväxt således djupt odemokratisk. Med en annan definition mindre så. Och om man slutligen ser till resultatet har EU åstadkommit mycket gott. Och det är nästan svårt att i dag finna stöd för att upplösa EU, så självklart finns unionen i folks medvetande. Att döma av opinionsmätningarna så även på Irland.

Men att kommunicera denna paradox är svårt. Så svårt att inte ens EU:s särskilda kommunikationskommissionär Margot Wallström klarade det. Frågan är nästan om hon någon gång haft en svettigare intervjusituation.

I skrivande stund har klippet på YouTube setts över femton tusen gånger. Inte illa för ett ganska snårigt politiskt samtal.

PS: Detta var ännu ett inslag i ledarbloggens serie med Youtubiana. Varje vecka försöker vi, precis som i våras och förra hösten, guida till de bästa rörliga bilderna på webben. Glöm inte att tipsa oss om sådant vi missat.

Arkiv