Annons

Ledarbloggen

Fredrik Kärrholm

Fredrik Kärrholm

Barnombudsmannen Fredrik Malmberg tycker att det häktas anmärkningsvärt många minderåriga. Förra året häktades 122 unga mellan 15 och 18 år. Därför ska han nu inleda en granskning. Men vad är egentligen problemet?

Reglerna för häktning är stränga: Det får i normalfallet bara ske vid en en högre grad av misstanke (”på sannolika skäl”), vid grövre brott (ett års fängelse eller mer) och om det finns risk skäl för att den misstänkte flyr från landet, begår nya brott eller försvårar utredningen (förstör bevis eller hotar vittnen).

Reglerna för häktning av minderåriga är ännu strängare: Förutom ovanstående krävs även så kallade synnerliga skäl, vilket innebär mycket allvarliga brott eller stor risk att utredningen försvåras.

Det handlar alltså om mord, rån och grov misshandel. Det är äldre ungdomar som hålls inlåsta för att de annars kommer hota vittnen eller förstör bevis.

Vad är alternativet? Husarrest eller elektronisk övervakning är förmodligen otillräckligt från säkerhetssynpunkt.

Behöver större hänsyn visas? Redan i dag föreskriver lagen att ungdomar som är häktade ska behandlas extra varsamt och slippa kontakt med äldre intagna. Om häktningen kan medföra allvarliga men får det inte ske alls, trots brott och risker.

Säkert kan det finnas någon brist i systemet. Men barnombudsmannens engagemang i frågan tycks bottna i att han betraktar de unga häktade enbart som barn, och därmed som offer snarare än gärningsmän.

Arkiv