Annons

Ledarbloggen

Maria Ludvigsson

Maria Ludvigsson

Socialstyrelsens undersökning Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? visar att personer som bor på äldreboenden upplever att de blir kränkta och att personalen ibland bemöter dem på ett sätt som ingen annan skulle acceptera att bli bemött. Förfärande? Absolut. Överraskande? Både och.

När äldres situation och livskvalitet diskuteras (Senast i och med Maria Larssson och S beslut att tillåta tvångsvård av dementa) utgår man allt för ofta från vad man med nya bestämmelser och direktiv ovanifrån kan göra. Inte vad som i vardagen måste förändras av attityder och arbetssätt. Ofta är en vedertagen premiss att livet som gammal, sjuk och dement bara är eländigt och dessutom ett tillstånd som inte kan botas. Då blir riskminimering en självklar åtgärd, det är ju ändå kört.

Delvis är det sant att åldrandet i sig inte är lätt liksom att de allvarliga demenssjukdomarna stjäl värdighet och hopp från dem som drabbas. Men givet allt detta, som vi vet om, är omsorgens och vårdens uppgift att göra det bästa av det som finns kvar. Utgå från var och en som bor och lever på demenshemmen och använd den kunskap, klokskap och teknik som finns. Det är långt ifrån säkert att det alltid är så man arbetar i demensvården. Socialstyrelsens undersökning verkar vara ett trist tecken på det.

Arkiv