Annons

Ledarbloggen

Sanna Rayman

Sanna Rayman

Sydsvenskan skriver idag om ett antal balkongfall som misstänkt vara hedersrelaterade brott. Under sommaren har två kvinnor i Malmö fallit från balkonger i händelser som av polisen har rubricerats som mordförsök.

Problemet med balkongfallen är att vi vet att detta fenomen existerar, men ändå aldrig lyckas lagföra något av brotten. Sds skriver om hur flera olika stödföreningar och boenden vittnar om att det förekommer olika former av iscensatta ”olyckshändelser” eller påtryckningar om att de utsatta ska ta livet av sig. Här reagerar polisen till exempel ofta på självmord som sker i hemmiljön samtidigt som övrig familj är hemma – ett arrangemang som går på tvärs med det vanliga, nämligen att självmord sker i ensamhet.

Det är svårt att föreställa sig hur monumental utsattheten är för de drabbade, kvinnor som män. Om man redan från början har en förhållandevis isolerad tillvaro, präglad av ett starkt beroende av familj och släkt, ja då har man förstås oerhört svårt att stå stark emot upprepade kränkningar, trakasserier och påstötningar om att man borde ta livet av sig för sina närmastes skull.

Om alla i din närhet önskar dig död och ingen säger motsatsen, hur länge orkar du stå emot? När knäcks man? Och även om livsorken finns där, hur länge undkommer du att de handgripligen genomför det du själv vägrar att göra?
För varje pusselbit av lagstiftning som tillkommer för att täppa till hedersförtryckets möjligheter att bre ut sig så tillkommer också nya strategier från hederskulturen själv. Så stark är traditionen att den ständigt letar kryphål för att kunna fortgå utan lagens straff. Balkongfall är en sådan strategi.
Ulrika Rogland, som arbetar med två av de aktuella utredningarna i Malmö inskärper vikten av att jobba förutsättningslöst och inte utgå ifrån att det som ser ut som ”bara en olycka” alltid är det.

”– I de här fallen krävs ett annat arbete, ett annat sätt att tänka, säger Ulrika Rogland. Om man misstänker att det ligger ett hedersmotiv bakom måste man redan från början ha i åtanke att det kan handla om flera gärningsmän.

Även Rikspolisstyrelsen har sammanställt en del konkreta tips för poliser på fältet. Ett är att man omedelbart ska beslagta datorer och mobiltelefoner från offer och misstänkta gärningsmän för att säkra mejl och sms med hot och trakasserier.

–  Det är också viktigt att polisen tidigt förstår att även om det ser ut som en olycka måste man arbeta utifrån hypotesen att det kan handla om ett hedersmord, säger Ulrika Rogland.”

Arkiv