Annons

Ledarbloggen

Ledarredaktionen

Ledarredaktionen

Med anledning av op-ed-artikeln Partiskt i Public Service (24/8), har följande replik inkommit:

UR gör flera stora satsningar inför höstens val. Framförallt gör vi flera programserier kring demokrati, hur de demokratiska institutionerna fungerar och vikten av att alla engagerar sig i samhällsutvecklingen. Vi skildrar också skolans värld och problem i flera olika programserier. Mikaela Valtersson, ordförande i Friskolornas Riksförbund, har reagerat på ett av avsnitten ”Världens bästa skitskola” som belyser glappet mellan vad som blev, och det som sades och det man hoppades på när det fria skolvalet infördes i Sverige. Andra avsnitt belyser kommunaliseringen och reformtakten på motsvarande sätt. Programserien avslutas med en debatt nu på onsdag den 27 augusti dit alla partiledare bjudits in.

Valtersson efterlyser fler positiva omdömen om det intresse hon själv företräder som ordförande i en lobbyorganisation. Det är logiskt och fullt rimligt, men hindrar inte att vårt program undersöker några av komplikationerna kring friskolereformen. Flera av dem som var pådrivande vid reformen säger nu i efterhand, i programmet, att de ångrar sig och att det inte blev som det var tänkt. Vi har också tillfrågat flera centrala personer som avböjt  att medverka, vilket redovisas i programmet.

Herbert Neuwirth, programchef vux, UR

 

Mikaela Valtersson svarar: Det är utmärkt att UR gör en serie om skolan. Kritik och granskning är bra. Men med ett utpekat uppdrag att ge en opartisk och saklig rapportering, där sakuppgifter ska vara noggrant kontrollerade, i sitt sändningstillstånd följer ett ansvar. Då duger det inte att inta ett ensidigt kritiskt perspektiv och undanhålla både forskning, fakta och exempel som ger en mer hel bild.

Inget system är perfekt och alla har både för och nackdelar. Det finns fog för att utveckla det fria skolvalet så det blir tillgängligt för fler. I flera kommuner låter man exempelvis alla elever göra aktiva val med bra resultat. Flera studier visar på positiva effekter av det fria skolvalet för skolan. Det handlar inte om någon enskild organisation, men att inte låta forskare eller ens någon som har en annan åsikt än de som fick utrymme i programmet bidra till att ge en mer hel bild visar att målet snarare var en vinklad historielektion än en relevant lägesbeskrivning.

Journalistisk heder och att ta sitt objektiva uppdrag på allvar kräver faktiskt att visa båda sidor av myntet. Särskilt när programmet placerats för att direkt påverka allmänhetens bild i slutspurten av en valrörelse.

Vi licensbetalare är värda större respekt.

 

Arkiv