X
Annons
X

Ledarbloggen

Sanna Rayman

Sanna Rayman

Birgitta Ohlsson har sett staplarna i diagrammen och hon är inte nöjd. Nu är det ”dags” att dela föräldraförsäkringen, utropar hon på Newsmill. Annars blir det aldrig någon ordning på dessa ojämna siffror, på dessa olika tårtbitar som stör såväl ordningssinne som estetiskt dito. Det är dags nu. Dags, som det brukar heta, att visa mod.

Men som vanligt hänger inte argumentationen ihop. Å ena sidan anförs att Folkpartiet inte har ”råd att vända dessa framtidsväljare ryggen”. Å andra sidan att politiker bör sluta med att ”ängsligt snegla i backspegeln efter opinionen”.

Jag skulle nog säga att jag hellre har politiker som sneglar på den faktiska opinionen, än politiker som bestämmer vad en framtida opinion kanske kommer att vara och sneglar lika ängsligt på den.

Lyckligtvis finns det moteld, även inom FP. Folkpartisten Helena von Schantz gör vad hon kan för att säga emot Liberala kvinnors ordförande. Och utgångspunkten för hennes artiklar är inte vad FP har råd med eller ej. Inte heller diskuterar hon ängsligt tittande i vare sig backspeglars avbild eller ”framspeglars” vrångbild av opinionen.

Allra minst tar hon avstamp i vilka staplar som för dagen besvärar hennes estetiska sinnelag – hon verkar rentav förstå att begrepp som opinion och staplar i diagram i själva verket består av människor, familjer – som kanhända borde få bestämma själv.

Arkiv