X
Annons
X

Ledarbloggen

Maria Ludvigsson

Maria Ludvigsson

Ny forskning från Uppsala universitet visar att svenskar generellt är positiva till fler aktörer inom välfärden. Både ideella och kommersiella. Rapporten heter ”Svenska kyrkan och välfärden – en studie av attityder” och är skriven på uppdrag av Svenska Kyrkan. Drygt 3100 svenskar har tillfrågats om sin syn på alternativa aktörer och 48 procent anser att andra än kommun och landsting ska få utföra välfärdstjänster. Bara 33 procent är uttryckligen emot det.

För Svenska kyrkan är det sannolikt intressant att notera att den välkomnas som välfärdsaktör. Den skepsis som finns mot religiösa samfund (i den utsträckning Svenska kyrkan är det…) som huvudmän för friskolor gäller alltså inte övrig välfärdsverksamhet.

Arkiv