Annons

Ledarbloggen

SvD

SvD

ÖB Sverker Göranson uttryckte i maj 2010 sin starka tilltro till den försvarsmakt, bemannad med
frivilliga soldater, som riksdagen hade fattat beslut om i juni 2009 (DN-Debatt 11/5 2010). ÖB:s inlägg innehöll bl a följande två nyckelmeningar, skriver generallöjtnant (ret) Carl Björeman i debatten om soldaternas villkor (tidigare inlägg här, här, här, här, här, här, här, här, här, och här).

”Vi har således ett gyllene tillfälle att skapa en arbetsplats där mångfald trivs.”

”Vi ska bli en av samhällets attraktivaste arbetsgivare som ger våra anställda erfarenheter som inte går att skaffa någon annanstans.”

Det  har visat sig att ÖB:s ambitioner byggde på verklighetsflykt och önskedrömmar. Det framgår inte bara av de  berättelser som kommer från Livgardet om yrkessoldaternas häpnadsväckande dåliga villkor där.. Dessa verkar inte kunna betrakta Försvarsmakten som en attraktiv arbetsgivare.

Av större allmän betydelse är emellertid den iakttagelse om systemets brister som PM Nilsson
redovisat på Newsmill: ”Att ingå ett soldatkontrakt är i dag liktydigt med att skaffa sig ett
fattigt liv.” Nilsson menar att yrkessoldaterna förhindras från att skaffa sig en högskoleutbildning. Staten bör gå in med lån som möjliggör en sådan utbildning.

Försvarsmakten har veterligen inte svarat på denna invit. Nilsson skriver att han aldrig skulle råda någon att bli yrkessoldat om inte en högskoleutbildning garanteras.

Tyvärr tycks ÖB Sverker Göransons verklighetsflykt och önskedrömmar ha spritt sig ned till överstenivån. Gardesöversten Joakim Martell visar i sin arroganta åthutning av sina soldater att han tror sig kunna, närmast  i orderform,  få dessa dels att finna sig i sina torftiga villkor, dels att visa respekt för överheten.

Det är soldaterna som har trumf på hand. Det är soldaterna och inte översten som bestämmer hur länge de stannar.

Respekt för överheten torde inte infinna sig med mindre än att den skapar anställningsvillkor som är acceptabla. De villkor som nu råder är närmast en förolämpning av ungdomens förmåga att bedöma sin framtid.

Carl Björeman
Generallöjtnant (ret)

Arkiv