X
Annons
X

Ledarbloggen

Maria Ludvigsson

Maria Ludvigsson

Det finns alltså en myndighet som heter Statens Bostadskreditnämnd (BKN). Sannolikt många som inte kände till den, men den har helt nyligen blivit något mer känd och därtill en smula uppskattad.

I veckan lanserade myndigheten rapporten Vägval i bostadskarriären och fångar tydligt de grundläggande problemen på den svenska bostadsmarknaden. Bristen på hyresrätter försvårar rörligheten drastiskt och det är dessutom mycket besvärligt för alla dem som inte har ekonomiskt utrymme att köpa en bostadsrätt. BKN drar slutsatsen att det är hyresregleringarna som orsakat problemen. Det har inte varit lönsamt att bygga eller ens behålla hyresrätter och föga förvånande har det därigenom blivit brist på just hyresrätter.

De som efterfrågar fler hyresrätter har all rätt att vara besvikna på utbudet. Men förklaringen till problemen, liksom lösningen på dem, är den gamla hyresregleringens avskaffande.

Läs gärna den nypopulära myndighetens rapport Vägval i bostadskarriären.

Arkiv