Annons

Ledarbloggen

Johan Ingerö

Johan Ingerö

I dag skriver jag på ledarsidan om grova kriminella som ger ut böcker och därmed direkt eller indirekt profiterar på sina gärningar. Det har fått juridikprofessorn Mårten Schultz att på Dagens Juridik resonera kring det som i USA kallas Son of Sam-lagar. Dessa lagar förbjuder grova brottslingar att tjäna pengar på sina brott. Schultz förklarar principen bakom resonemanget:

”Det är otillbörligt att någon ska tillåtas profitera på kränkningar eller skador som hon orsakat en annan människa. Och när en sådan obehörig vinst uppstått är det lämpligt att staten genom sin tvångsmakt tillser att vinsterna istället tillfaller de offer vars lidande exploaterats. Son of Sam-lagarna byggde på dessa tankar. One should not be able to profit from a wrong.”

Jag kände faktiskt inte alls till detta, men tycker att tanken förtjänar att diskuteras.

Schultz text kan läsas i sin helhet här.

Arkiv