Annons

Ledarbloggen

PJ Anders Linder

PJ Anders Linder

Nyligen uppmärksammade jag att Socialdemokraterna har lyckats varumärkesregistrera ”Nordiska modellen” hos Patent- och Registreringsverket (PRV). Dagens socialdemokrati är uppenbarligen så stressad över att Moderaterna har börjat svänga sig med begreppet och torgföra det i internationella kontakter att de bestämt sig för att be om myndighetsskydd. Man kan bara ana vad Tage Erlander eller Per Albin Hansson skulle ha tyckt om ett sådant desperat grepp. I debatten skulle partiet inte heller ha haft mycket glädje av ensamrätten, eftersom sådan bara gäller i kommersiella sammanhang.

Men nu har i alla fall Nordiska ministerrådet och Nordiska rådet protesterat gemensamt mot registreringen hos PRV.

Nordiska ministerrådets generalsekreterare Halldór Ásgrímsson och Nordiska rådets direktör Jan-Erik Enestam skriver: Den nordiska modellen utgör ett allmännordiskt politiskt gods, och kan inte betraktas såsom varande ensidigt svensk eller tillhörande någon särskild politisk gruppering. Den nordiska modellen är en del av hela Nordens och alla nordbors kulturpolitiska arv.

Man kan diskutera om det över huvud taget existerar en nordisk modell. Samhällssystemen ser ganska olika ut i de olika länderna, och de varierar stort över tid. Att Socialdemokraterna skulle ha bestämmanderätt över begrepp i alla länder för alla tider är ingenting annat än trams. En skandal är att partiet försökt sig på registreringen, en annan är att PRV har gått med på den.

Arkiv