Annons

Ledarbloggen

Patrick Krassen

Patrick Krassen

I Dagens Industri finns idag en debattartikel (ej på nätet) av Lena Wirkkala, utredare på TCO, som hävdar att ett slopande av lagen om anställningsskydd, LAS, skulle leda till ökat utanförskap.

DI har förvisso satt en missledande rubrik – ”LAS minskar inte rörligheten på arbetsmarknaden”, vilket Wirkkala inte säger uttryckligen – men försvaret av LAS är ändå underligt. Att verksamheter som stimulerar efterfrågan på arbetskraft och möjlighet till vidareutbildning är viktigt för röligheten, vilket Wirkkala framför, är inte något kontroversiellt, och inte heller något som är ett argument för att behålla rigida turordningsregler.

Både bland företagen och i forskningen pekas på problemen med anställningsskyddet för tillväxt, hälsa och minskat utanförskap. Argumenten för att inte reformera LAS håller föga i empirin. Gärna vidareutbildningsmöjligheter, men LAS måste också tas i tu med.

Arkiv