Annons

Ledarbloggen

Claes Arvidsson

Claes Arvidsson

I en ledare om Försvarsmaktens ekonomistyrningsverktyg PRIO välkomnade jag läsarnas egna berättelser om problemen med PRIO. Här är det första:

PRIO är så tragikomiskt att man egentligen inte vill tänka på systemet. Men det är rätt effektivt att bedömma det utifrån dess enklaste funktion – tidsrapportering.

För att rapportera sin arbetstid måste man logga in och ange när man kom, när man gick på lunch, när man kom tillbaka från lunchen och slutligen när man gick hem. Dessa olika tidsdelar måste man sedan summera själv och räkna om till hundradelar för att sedan föra mot rätt ”nätverk” och ”aktivitet” så att tiden skall både rapporteras och redovisas till rätt enhet. Självfallet tillkommer det ett sådant moment för varje tillägg såsom övertid, övningsdygn, jour osv.

Klart att systemet inte kan hålla reda på vilket avtal jag följer och vem jag jobbar för…

Än mer självklart tycks det vara att systemet inte själv kan summera min arbetstid.

Att alla själv skall summera sin arbetstid behöver man inte vara ett geni för att inse vad det kommer innebära. Men alla anställda i FM tvings bli HR experter för om inte den anställde vet vad som gäller för tillägg osv vid varje enskilt tillfälle så kommer denna inte att få ta del av dessa tillägg (nåväl, ob fixar systemet faktiskt själv…).

Arkiv