Annons

Ledarbloggen

Per Gudmundson

Per Gudmundson

Dagens ledarsida tar upp det kommunalpolitiska oskicket att korttidsanställa socialbidragstagare för att kunna vältra över kostnaden till arbetslöshetsförsäkringen, något Stockholms socialdemokrater föreslår i stor skala.

Det ska tilläggas att Alliansen i stadshuset inte är bättre, bara något mer blygsamma. Sedan några år ”anställer” staden genom Trafikkontoret så kallade Stockholmsvärdar, som plockar skräp och städar upp.

Renhållning är en hedervärd syssla. Problemet med verksamheten är att den primärt syftar till något annat. Stockholms stad skriver på hemsidan att ”Anställningen är en möjlighet för praktikanterna att ansluta sig till a-kassan”.

En rad svenska kommuner gör på detta sätt. Det är skamligt.

Arkiv