Annons

Ledarbloggen

Sanna Rayman

Sanna Rayman

Sanna Rayman:s ledarstick i SvD 120712 föranleder ett antal tydliggöranden. Trots att Vidarkliniken klargjort sin hållning i frågan om röda hund-vaccination, i linje med myndigheters rekommendationer likställs Vidarkliniken med ”antroposoferna”.

Vidarkliniken följer alltså Smittskyddsinstitutets rekommendationer och ger fullständig information kring röda hund. Det är sedan föräldrarna som beslutar om vaccination. Detta innebär att de är ansvariga för eventuella konsekvenser, inte samhället. Det är därför rimligt att respektera deras beslut och vara tydlig i hur regelverket fungerar.

”Antroposoferna” – vem är det? Knappast en enhetlig grupp med enhetliga förhållningssätt. Snarare kanske människor som ser till större sammanhang. Två stora EU-studier visar att barn med en s k antroposofisk uppväxtmiljö har en bättre hälsa än kontrollgruppen. Är inte det intressant för opinionsbildningen?

Rytmiska insmörjningar är en internationellt välbeprövad taktil behandlingsmetod som tillhör omvårdnaden inom den antroposofiska terapiriktningen. Läkeeurytmi är en rörelseterapi som ofta används för att förbättra funktionella störningar såsom andningen, muskelspänningar m m.

Och inte bara SLL utan även flera andra landsting och regioner har patienter som önskar och får vård på Vidarkliniken. Till gagn för den enskilda med utmärkta vårdresultat. Vilket rimligen även SvD borde applådera.

Ursula Flatters
Allmänläkare, styrelsen Vidarkliniken

 

SVAR

”Antroposoferna, vem är det?” Tja. Uppenbarligen är gruppen enhetlig nog för att det ska kunna göras studier på dem i alla fall.

Frånsett detta. Jag tycker inte att det stämmer att jag ”likställer” Vidarkliniken med antroposoferna. Däremot skriver jag att Vidarkliniken verkar i en tradition, vars inställning till vaccin tar sig uttryck i att det då och då utbryter röda hund eller mässlingen i just Järna.

Jag inser givetvis att föräldrarna måste få bestämma själva. Därför har jag aldrig ens med en stavelse förespråkat någon form av tvång. Men de beslut de fattar och de grunder deras beslut vilar på är enligt min mening värt att kritisera och problematisera. Att respektera deras beslut är inte samma sak som att vara tyst och inte kritisera deras beslut eller förklara effekterna av det för en bredare krets. Jag bildar opinion i syfte att få dem ändra sig eftersom jag anser att de skapar risker för andra med sina val. Vidarklinikens bidrag till debatten är att protestera när jag bildar opinion i detta syfte.

 

Jag får en del mejl och kommentarer om detta från människor som tycker att jag är omotiverat rädd för röda hund. Folk som talar om för mig att det inte är hela världen, att de hade det när de var små och det var bra för sen blev de immuna. Det vittnar om att kunskaperna om de vidare riskerna med röda hund-utbrott är dåligt spridda.

Häromdagen blev jag uppringd av en gravid kvinna i Järnatrakten som är allt annat än lycklig eller trygg med situationen. Hon tillhör den grupp människor som inte lagrar/är mottagliga för rubellavaccinet. Så är det för en del och det är tyvärr ingenting man vet om i förväg. Hade det röda hund-utbrott som nu härjar området brutit ut för några månader sedan hade det utsatt hennes foster för följande risker:

• grå starr och andra synnedsättningar
• dövhet
• missbildningar i hjärtat
• mindre hjärna och huvud än normalt (mikrocefali)
• tillväxthämning under graviditeten
• skador på hjärna, lever, lungor och benmärg

Läs mer om de fosterskador man riskerar som gravid utan immunitet här och här. Omotiverat rädd för röda hund? Nej, det tycker jag inte. Allt ovan kan vi hålla i schack med gemensamt ansvarstagande och omtanke om varandra. Ju fler maskor i nätet desto större risker. Därför tjatar jag om detta. Jag tycker inte att valet att öka den risken ska komma utan åtminstone en kostnad i form av kollektivets skarpa ifrågasättande.

 

Arkiv