Annons

Ledarbloggen

Per Gudmundson

Per Gudmundson

Iran har via officiella diplomatiska kanaler framfört kravet att Sveriges regering ska banna Nerikes Allehanda för att ha publicerat konstnären Lars Vilks verk Muhammed som rondellhund. Svenska ambassadrådet Gunilla von Bahr har av allt att döma agerat föredömligt, och redovisat för de iranska representanterna att Sverige har en fri press över vilken statsmakterna inte får råda.

Det finns många anledningar till att inte lyssna på diktaturernas återkommande klagan över vår yttrandefrihet. En är den obehagliga undertonen. Iranska statskontrollerade medier, som Islamic Republic News Agency, återger vad Ali Baqeri, ansvarig för Irans relationer med Central- och Nordeuropa, tror styrt Nerikes Allehandas publicering: ”Vissa grupper som vill försämra Sveriges relationer med muslimska länder kan ligga bakom dådet.”

Få se nu. Vilken grupp är det som alltid anklagas för att styra medierna? Kan det vara samma grupp vars nation Irans ledare vill se raderad från kartan?

Arkiv