Annons

Ledarbloggen

Daniel Persson

Daniel Persson

Second Opinion har på uppdrag av Carema granskat turerna i det drev som gick i höstas och som gällde just Carema (pdf). Expressen har i någon mån gjort det tidigare och uttryckte då viss kritik mot det som skett. För de läsare som följt rapporteringen mer noggrant kommer inte rapporten att innehålla särskilt många nyheter, men den tjänar ändå som en viktig sammanställning och tillhandahåller ett sammanhang som inte är uppenbart.

Rapporten tar sin utgångspunkt i de ”sanningar” som Expressen tog fram i sin granskning. Det är en rimlig utgångspunkt. För att göra en lång historia kort är det inte oväntat Dagens Nyheter som får mest kritik. Det är på synnerligen goda grunder. Det var DN som startade drevet och som uppehöll det. Det mesta som cirkulerade under drevets gång var baserat på DN:s artiklar.

Hela historien började med anklagelser om misskötsel av Koppargården. Uppgifterna bakom publiceringen kom från ett läkarföretag som låg i en utdragen konflikt med Carema, personalen hade bland annat polisanmält läkarföretagets VD som bland annat uppträtt väldig hotfullt vid möten med Caremas personal. Situationen var så långt gången att stadsdelsnämnden skulle byta läkarföretag, då DN:s Caremarapportering började. Hur det slutade vet vi, Läkarföretaget är kvar, inte Carema.

Det här var något som DN visste om men valde att inte upplysa läsarna om. Istället brände de på ordentligt och presenterade läkarföretaget som ren godhet och Carema som det rakt motsatta. När DN nedlät sig till att låta Carema komma till tals med den information som DN haft sedan långt innan framställde man det som att Carema skyllde ifrån sig.

DN:s beslut att inte låta Carema uttala sig i anslutning till artiklarna utan i efterhand och stundtals inte ens då är makabert och respektlöst. Det är förvisso sant att Carema inte borde ha publicerat intervjun DN gjorde innan den publicerats i tidningen, men det är inte en ursäkt. Det visar snarare att DN ser på pressetikens regler som något man nedlåter sig till att beakta. Att man ger anklagade möjlighet att bemöta kritik sker av vänlighet, på benägen nåder.

Det samma gäller när DN skrev att Carema på äldreboendet Kastanjen uppmanade sin personal att själva släcka bränder för att man ska slippa kostnader för att brandkåren rycker ut. Dokumentet som påståendet baseras på visade sig dock inte vara ett interndokument från Carema utan kommer istället från Järfälla kommun. Det är på något sätt kännetecknande för hela DN:s rapportering kring Carema.

Second Opinions granskning slår fast att av de åtta sanningar som Expressen identifierade är fem-sex stycken antingen direkt felaktiga eller så hårt vinklade att de inte ger en rimligt balanserad bild av verkligheten. Det är närmast omöjligt att inte hålla med dem. Om något känns rapporten snarast undfallande, men en viss förlåtande inställning är på sätt och vis rimlig. Shit happens. Men det får inte hända på en sån här skala och mycket av problemen skulle så lätt ha kunnat åtgärdas om det hade ansetts önskvärt. Uppenbarligen var det inte så. Det är hur som helst en mycket läsvärd granskning.

Arkiv