Annons

Ledarbloggen

Sanna Rayman

Sanna Rayman

Det här med att skylla på offret är ju generellt ett beteende vi vill hålla kort. Det är stötande när offret i ett drama beskrivs som medskyldig till den oförrätt eller det illdåd som hon eller han drabbats av. Att skylla på offret är helt klart ociviliserat i ett samhälle som berömmer sig om att veta rätt och fel, snarare än bara premiera segraren i varje fajt.

Därför är det obehagligt att läsa om en studie som faktiskt hittat stöd för att vi människor helt omedvetet delar in uppenbart drabbade människor i olika grupper, grupper där just faktorn skuld varierar. Ju mindre skuld som kan misstänkas, desto mer empati väcks hos oss. Det betyder att vår villighet att hjälpa ökar när medmänniskor i världen drabbas av regelrätta naturkatastrofer, medan den sjunker något när vi ser människor drabbas av andra människors ondska, till exempel i krig och konflikter.

Läs mer här och här.

Arkiv