Annons

Ledarbloggen

Per Gudmundson

Per Gudmundson

I dagens huvudledare berättar ledarsidan om de europeiska socialdemokraternas överenskommelse om att verka för att undanta statliga investeringar från budgetreglerna – alltså luckra upp budgetregelverket, vilket går på tvärs mot Socialdemokraternas retorik på hemmaplan. Denna Juholtska uppgörelse har såvitt känt inte slagits upp i Sverige.

Med ett undantag. En av Sveriges urbloggare, Bengt O Karlsson, skrev om saken häromdagen. Han har alltsedan bloggmediets födelse levererat bitska betraktelser om främst Europa och litteratur, och rekommenderas varmt av ledarredaktionen, trots att de politiska färgerna nog skiljer sig åt (exempelvis anser Bengt O att de europeiska socialisternas initiativ är av godo).

Hur som helst visar Bengt O att bloggosfären inte är helt borttwittrad. Läs!

Arkiv