Annons

Ledarbloggen

PJ Anders Linder

PJ Anders Linder

Jag letar förgäves efter Sverige när BBC rapporterar om en färsk rankning av världens skolsystem. Ryssland ligger sist på 20-i-topp-listan. Sverige finns över huvud taget inte med.

Fast, jodå. När jag letar upp själva studien, som har utförts av The Economist Intelligence Unit med stöd från utbildningsföretaget Pearson visar det sig att Sverige kommer på 21:a plats av de 40 studerade länderna. Vi klarar oss bättre än Norge och Tjeckien, men vi kommer efter USA och Slovakien, och det är långt upp till listans topp där man återfinner de gamla vanliga kamraterna Finland, Sydkorea och Hongkong.

Länderna får sin placering utifrån en sammanvägning av dels uppmätta kunskapsresultat (PISA, Timms, Pirl), dels andelen av eleverna som tar examen. I den förra kategorin rankas vi som nummer 18, i den senare först som 24. Avhoppen och de ofullständiga betygen tynger ned.

Varför klarar sig länder bra? Undersökningen kommer till fem huvudsakliga slutsatser:

1. Det saknas starka samband mellan input och output. Att hälla mer resurser över ett dåligt fungerande skolsystem har små förutsättningar att ge goda resultat.

2. Inget kan ersätta goda lärare. Det handlar om att rekrytera duktig studenter till yrket, att vidareutbilda dem och visa dem respekt. Att bara höja lönerna åstadkommer föga.

3. Kultur och inställning är viktigare än inkomstnivåer. Vilken attityd visar samhället upp gentemot kunskaper, lärdom och utbildning? Dr Chester Finn vid Thomas Fordham Institute citeras i rapporten: ”…om goda utbildningsresultat inte får positiv återkoppling utanför skolan – om, till exempel, samhällskulturen glorifierar kändisar som knappt kan läsa – kommer man att få stora problem.”

4. Fritt skolval kan ge goda resultat men utgör ingen garanti. Systemen måste utformas rätt och informationen som vägleder föräldrar och elever hålla god kvalitet.

5. Sambandet mellan utbildningssystem och framgång på arbetsmarknaden är inte entydigt. I en del länder fungerar det bra med tidig yrkesutbildning, andra gör annorlunda.

Det finns flera olika vägar framåt. Men utan engagemang, målmedvetenhet, respekt och goda lärare kommer man ingen vart.

Arkiv