Annons

Ledarbloggen

Maria Ludvigsson

Maria Ludvigsson

Med tanke på Moderaternas nya hållning i partibidragsfrågan, kan man nästan för en stund välkomna partiets så kallade inlyssnande. Det var nämligen tack vare ett sådant som partisekreterare Sofia Arkelsten idag kunde meddela att partiet nu vill se en lagstiftning för att samtliga partier ska redovisa sin finansiering.

Det är bra att Moderaterna ändrar sig. Inte minst med tanke på Socialdemokraternas historia av facklig finansiering. Arkelsten framhåller mycket riktigt i sin artikel på Brännpunkt att den nya lagstiftningen måste avse alla former av bidrag, som lotteriverksamhet (läs A-lotteriet) och oavlönat arbete.

Uppgifter om LO:s valmaskineri kan nu komma att visas på en hemsida nära dig! –Uppgifter som tidigare bara har nått ut tack vare nitiska borgerliga politiker och skribenter.

När LO och S har kritiserats för märkliga betalningsordningar sinsemellan har de passat på att ifrågasätta borgerlighetens finansiering. Svenskt Näringsliv och liknande organisationer har pekats ut och S har även antytt att landets alla miljonärer kan antas bidra ekonomiskt till de marknadsliberala partierna.

Nu får vi se, hur det egentligen ser ut. A-lotteriet drog mellan 2000 och 2010 in 585 000 000 kr till S och SSU. Krav på redovisning av partiernas intäkter kommer att ge oss intressant läsning.

Arkiv