Annons
X
Annons
X

Ledarbloggen

Per Gudmundson

Per Gudmundson

Replik från Jens Orback angående ”Socialdemokraterna allt mindre pålitliga i utrikesfrågor” i SvD 121115.

I torsdags skrev Per Gudmundson kort och svepande om Västsahara. Jag undrar var Gudmundson hämtar sin information – är det månne direkt från Marocko som ockuperar Västsahara sedan 1975? Texten andas nämligen propaganda och historieförvanskning. Inte en gång nämner Gudmundson ordet ockupation utan kallar det istället ”marockansk förvaltning” och ”marockanska överhögheten”. Trots att det enligt FN och folkrätten just handlar om ockupation. Inte heller bryr Gudmundson sig om att nämna att den Internationella domstolen redan 1975 slog fast att Västsahara äger rätt till självbestämmande och en folkomröstning om sin framtid. Marocko, Västsahara och FN har kommit överens om att en sådan ska genomföras, men Marocko har stoppat alla försök att så ska ske. Förklaringen är enkel: De vet att de skulle förlora. Och därmed förlora Västsaharas rika naturtillgångar av bland annat mineraler och fisk.

Gudmundson skriver också om Polisario. Organisationen är det västsahariska folkets erkända representanter, som har lagt ned sina vapen för att med fredliga metoder kämpa för landets självbestämmande. För detta har de fått litet tack från omvärlden: På grund av deras icke-våldsmetoder har Marockos ockupation hamnat i skuggan av andra krishärdar och världssamfundet har inte sällan viftat bort frågan med att den kan vänta tills mer akuta – och våldsamma – konflikter har lösts. Att som Gudmundson anklaga organisationen för att ha täta band med våldsverkarna och terroristerna al-Qaida andas skrämseltaktik. Jag skulle vilja veta var den informationen kommer ifrån. Palmecentret har lång erfarenhet av att jobba med Västsahara, och vi har bara mött den typen av påstående från marockanskt håll.

Därtill, att påstå att Västsahara och Polisario inte har ”djupare rötter än kalla kriget”, vittnar om en oförståelse för vad Europas kolonisering gjorde med Afrika, och med Västsahara i detta fall. Landet var tidigare en spansk koloni, och det var ur motståndet mot detta som Polisario bildades och kraven om självständighet tog form. Gudmundsons sätt att beskriva Västsahara följer traditionell historieförvanskning á la högern och påminner om hur Moderaterna tidigare argumenterat mot ANC i Sydafrika. Kanske inte förvånande eftersom Svd:s ledarsida är obunden moderat, men jag hade ändå förväntat mig mer också av er, år 2012.

Jens Orback
Generalsekreterare Olof Palmes Internationella Center

Arkiv