Annons

Ledarbloggen

Claes Arvidsson

Claes Arvidsson

I morgon, den 1 september, är det 70 år sedan Nazityskland
anföll Polen från väster. Den 17 september angreps Polen av Sovjetunionen från
öster. Polen delades i enlighet med ett hemligt tilläggsprotokoll till
Molotov-Ribbentroppakten.

Andra världskrigets inledning uppmärksammas vid en ceremoni
i Gdansk och bland deltagarna finns även Rysslands premiärminister Vladimir
Putin
. Inför morgondagen skriver Putin i den polska dagstidningen Gazeta
Wyborcza att det finns goda skäl att fördöma pakten. Han beskriver den som
omoralisk.

Utmärkt, kan det tyckas. Men liksom gångna tiders berömmande
ledare i Pravda finns det ett odnaka – ”men” – en bit in texten.

Enligt Putin blev pakten av den 23 augusti 1939 ett nödvändigt
ont som en följd av Münchenavtalet den 30 september 1938. I linje med sovjetisk
historieskrivning hävdar Putin att München satte punkt för möjligheten till en
gemensam front mot nazismen.

En artikel från BBC News redogör för den verkliga bakgrunden.
Vid ett politbyråsammanträde den 19 augusti 1939 sade Stalin att kriget var
nära förestående och att utgången var avhängig vilken strategisk position som
Sovjetunionen intog.

Om Sovjet valde en allians med Storbritannien och Frankrike
(som utfärdat en försvarsgaranti för Polen) skulle Hitler tvingas ge upp sina
anspråk på Polen. Om man istället valde att ingå en pakt med Nazityskland var
det oundvikligt att Storbritannien och Frankrike drogs in i kriget.

Han säger vidare vid politbyråmötet den 19 augusti att
Sovjetunionen ska säkerställa att Nazityskland kan strida så länge som möjligt
för att därmed utmatta och förstöra Storbritannien och Frankrike.

”Vår position är att ställa oss neutrala, men samtidigt
bistå Tyskland ekonomiskt med råvaror och livsmedel. Det är viktigt för oss att
kriget fortsätter så länge som möjligt för att båda sidor ska göra slut på sina
styrkor.”

Stalin räknade helt tydligt inte med möjligheten att
Nazityskland skulle kunna anfalla Sovjetunionen.

Efter undertecknande av Molotov-Ribbentroppakten (som då
antogs bara vara en icke-angreppspakt) förklarade han vid ett möte med
ordföranden för den kommunistiska internationalen (Comintern) att Hitler genom
sitt agerade underminerade det kapitalistiska systemet (även Hitler varken förstod
eller önskade det).

Han skrev också till kommunistpartier utanför Sovjetunionen
och betonade att det strider mot de kommunistiska principerna att rädda den
brittisk-franska imperialismen. Däremot utesluter de inte alls en temporär
allians med vår gemensamma fiende, fascismen.

Så mycket för Putins påstående om att en allians med
Frankrike och Storbritannien var utesluten på grund av Münchenavtalet. Syftet
med Molotov-Ribbentroppakten var att störta den rådande ordningen och bygga ut
den sovjetiska. Samma ambition som Nazityskland hade.

Återstår dock att se om artikeln håller eller om BBC har fel – nu hävdas det nämligen i diskussionen om artikeln att uppgifterna inte skulle vara korrekta. Det lär väl redas ut, men tyvärr inte i tid till ceremonin.

Arkiv