X
Annons
X

Ledarbloggen

Tove Lifvendahl

Tove Lifvendahl

Det dyker då och då upp frågor som handlar om vilka som skriver på ledarsidan och hur de olika rollerna definieras. En liten lathund: Ledarredaktionen består utöver undertecknad av ett antal fasta medarbetare, som bär titeln ledarskribenter.

Artiklar kan vara osignerade eller signerade. Osignerade artiklar slår fast en linje som är att betrakta som tidningens, medan de signerade artiklarna i större mått utgör skribentens valda perspektiv på ämnet.

Idag inrättar vi en ny vinjett, i form av gästledare. En gästledare skrivs av en tidigare medarbetare som inte längre är fast medarbetare, men uttrycker en linje som i huvudsak delas av redaktionen.

Ledarsidans kolumnister är personer som har en egen spalt och skriver med regelbunden frekvens. Op-ed-skribenter utgörs av en åsiktsmässigt bredare skara (op-ed härrör sig från begreppet ”opposite the editorial page”) och medverkar ad hoc. Såväl kolumnister som op-ed-skribenter skriver utan några bindningar till ledarredaktionen.

Arkiv