X
Annons
X

Ledarbloggen

Patrick Krassen

Patrick Krassen

TCO hävdar i en rapport som presenterades idag att det inte finns något samband mellan andelen akademiker i ett land och akademikerarbetslösheten, vilket ibland antyds.

Bland andra SACO har poängterat att kvaliteten måste ligga i fokus, till skillnad från den kvantitativa expansion som skett de senaste tio åren.

Inom gruppen akademiker finns det dock skillnader i framtidsutsikter, vilket SACO pekade på i en rapport (pdf) förra året. Detta missar TCO att uppmärksamma, utan hyvlar alla akademiker över ett snitt.

”En utbildning på universitet eller högskola innebär förbättrade livsmöjligheter” och ”Högre utbildning är ett löfte om en bättre framtid för den enskilde”, skriver TCO i rapporten. Visst är det så, och visst är det sant både att Sverige har förhållandevis låg akademikerarbetslöshet och att arbetslösheten bland akademiker är lägre än för hela befolkningen generellt. Men man får inte glömma att akademiker har investerat i sin framtid – såväl tid, arbete och utebliven inkomst som lånade pengar – på ett sätt som gör det extra illa att vara arbetslös. Därför är det också intressant att se på hur många av akademikerna som arbetar inom det område de är utbildade i.

Om TCO:s slutsatser stämmer är det självklart goda nyheter. Däremot innebär det inte att kvalitetsarbetet i den högre utbildningen får avstanna, eller att man inte ska fortsätta vara uppmärksam på akademikernas framtida möjligheter.

Arkiv