X
Annons
X

Ledarbloggen

Per Ericson

Per Ericson

Också bland svensktalande i Finland sätter omläggningen av Sveriges skolpolitik avtryck. I Borgåbladet slår Sune Portin ett slag för allmänbildningen, särskilt de delar av den som rör historien och litteraturen:

”När företagen blir mera internationella och allt
större delar av de anställda kommer i kontakt med kolleger från andra
länder, bör de besitta breda kunskaper i världshistora och litteratur.
Annars framstår de lätt som obildade tölpar som inte kan delta i en
normal bordskonversation oberoende av hur väl insatta de är i sina egna
specialområden.”

Förhoppningsvis behöver det ena inte utesluta det andra. Nog kan man ha kunskaper både på djupet och bredden?

Arkiv