Annons

Ledarbloggen

Patrick Krassen

Patrick Krassen

Enligt TT har socialminister Göran Hägglund i dag sagt att han har svårt att föreställa sig att PKU-registret ska kunna komma att användas av polisen. Registret, med DNA-prov från 3,3 miljoner personer födda efter 1975, fungerar som resurs för forskning. Hägglund har gett en utredning i uppdrag att se över lagen om biobanker, som reglerar PKU-registret. I direktiven till utredningen finns även uppgiften att se över polisens behov och möjligheter av att få tillgång till registret.

Nu säger alltså Hägglund att han ser det som svårtänkbart att man skulle sätta människors tilltro till forskningen och sjukvården på spel genom att tillåta en sådan ändamålsglidning. I går fick Hägglund också intern kritik, vilket kan ha bidragit till hans klargörande idag.

Lite lugnare kan man alltså bli. Lite.

Arkiv